top of page

למי מתאים האימון האישי להרזיה?

למי מתאים האימון להרזיה ורידה במשקל של הדיאטנית לאה גאון

תוכנית האימון האישי להרזיה מתאימה במיוחד ל...​

* נשים ולגברים הבריאים בגופם ובנפשם, בכלל זה נשים הרות.

* בעלי עודף משקל, בכל טווח.

* כל מי שקצה נפשו בשיטת הדיאטה וההגבלה כדרך לרזות

* כל מי שמוצא עצמו נע בין אכילת יתר להגבלת מזון, יותר מדי שנים.

* כל מי שהמאבק במשקלו הפך לכרוניקה של דרך חיים.

* כל מי שמשתמש במזון על מנת להתמודד עם רגשותיו, באשר הם.

* כל מי שמאמין שגופו הוא אויב שיש לרסן בכח (הרצון).

* כל מי שמאמין שמזון הוא אויב.

* הורים שרוצים להוות מודל בריא של אכילה והתייחסות לגוף עבור ילדיהם.

* כל מי שמאמין שחייבת להיות עבורו דרך שפויה להצלחה.

* כל מי שרואה עצמו אדם מצליח בתחומי חיים אחרים אך מוצא עצמו נכשל שוב ושוב       
   בהתמודדות עם משקלו.

* כל מי שמבין שההשמנה שלו ואכילת היתר שלו היא תוצר לוואי ולא מקור הבעיה.

* כל מי שמוצא את ההתעסקות שלו במזון ובגוף – מטריד.

* מי שמרגיש שיודע כבר הכל ועדיין בעודף משקל

* מי שמבין שהידע שברשותו אינו משרת אותו והוא זקוק לידע ומודעות אחרים.

* מי שמבין שגישת הדיאטה לא נותנת מענה אמיתי לאבני הנגף שלו, בדרך אל המטרה.

ביושר, תוכנית ההרזיה לא מתאימה לכל מי ש...​

* שמבקש לרזות באופן מיידי (לקראת ארוע משפחתי-חברתי או אחר)

* שמחפש נוסחאות קסם ואינו מבין שנדרשת כאן עבודת שינוי

* שמחויב לשליטה דרך תפריטי מזון, שקילה וספירת קלוריות

* שאינו מבין שמדובר בתהליך הדרגתי של למידה, הטמעה והפנמה.

* שאינו מביא פתיחות לגישה ולרעיונות חדשים

* שאינו מוכן להתמודד עם אתגרים בדרך להצלחה.

רוצה לקבל את כל הפרטים על התוכנית? 
ראשית בדקי את מידת התאמתך לתוכנית

bottom of page